Trang 2526, kết quả từ 25251 tới 25260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lục Viết Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Viết Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nông Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Triệu Xuân Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Xuân Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...252125222523252425252526252725282529...74341