Trang 2529, kết quả từ 25281 tới 25290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mã Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Triệu Văn Kính.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Kính., nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Khình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Khình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252425252526252725282529253025312532...74341