Trang 2530, kết quả từ 25291 tới 25300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bết Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bết Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Ngọc Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Ngọc Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Khèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Không

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Không, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Đức Khố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đức Khố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Triệu Viết Khèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Viết Khèn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Ngọc Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Ngọc Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252525262527252825292530253125322533...74341