Trang 2532, kết quả từ 25311 tới 25320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hoàng Bách Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bách Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Viết Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Viết Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Hỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252725282529253025312532253325342535...74341