Trang 2537, kết quả từ 25361 tới 25370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Mã Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Mã Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Triệu Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Công Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...253225332534253525362537253825392540...74341