Trang 2538, kết quả từ 25371 tới 25380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thẩm Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thẩm Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông Sĩ Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Sĩ Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đức Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Triệu Quốc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Quốc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Dám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Dám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253325342535253625372538253925402541...74341