Trang 2540, kết quả từ 25391 tới 25400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Dàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Dàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đức Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chựng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Xuân Chích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Xuân Chích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Chiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hải Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Quốc Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Quốc Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253525362537253825392540254125422543...74341