Trang 2548, kết quả từ 25471 tới 25480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trung Ngảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Ngảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Ngọc Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Tơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Trọng Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Yêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nhân Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhân Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254325442545254625472548254925502551...74341