Trang 2550, kết quả từ 25491 tới 25500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Duy Thoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Thoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Huy Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Dương Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Dương Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Minh Thoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Thoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 29/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Bá Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254525462547254825492550255125522553...74341