Trang 2555, kết quả từ 25541 tới 25550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Diếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Kim Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Xuân Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Điểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Hữu Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255025512552255325542555255625572558...74341