Trang 2556, kết quả từ 25551 tới 25560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Trung Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trung Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Trọng Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Gái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Gái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Bình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bình Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Quách Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255125522553255425552556255725582559...74341