Trang 2562, kết quả từ 25611 tới 25620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Khuyếch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khuyếch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Đình Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hoàng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255725582559256025612562256325642565...74341