Trang 2566, kết quả từ 25651 tới 25660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Xuân Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 29/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Rành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Rành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Ngân Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngân Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Đình Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Quốc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Chí Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256125622563256425652566256725682569...74341