Trang 2572, kết quả từ 25711 tới 25720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Núi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Mạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nhinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Phúc Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phúc Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256725682569257025712572257325742575...74341