Trang 2584, kết quả từ 25831 tới 25840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Thản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Trọng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trọng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Xuân Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan T Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan T Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ký Thiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ký Thiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Týnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Týnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257925802581258225832584258525862587...74341