Trang 2589, kết quả từ 25881 tới 25890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Khắc Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Minh Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Công Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Công Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nghiêm Xuân Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Xuân Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258425852586258725882589259025912592...74341