Trang 2596, kết quả từ 25951 tới 25960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Như Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Như Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Bá Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Sỷ Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Sỷ Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Trung Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259125922593259425952596259725982599...74341