Trang 2599, kết quả từ 25981 tới 25990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Mạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Mạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Mảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Công Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Minh Lữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Lữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259425952596259725982599260026012602...74341