Trang 2604, kết quả từ 26031 tới 26040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Tấn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Đình Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tấn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Bùi Tuấn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tuấn Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Tấn Mảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Mảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Kiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259926002601260226032604260526062607...74341