Trang 2630, kết quả từ 26291 tới 26300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Duệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Duệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Hữu Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 9/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 13/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 3/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Bầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bầy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262526262627262826292630263126322633...74341