Trang 2638, kết quả từ 26371 tới 26380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1999, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trung Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...263326342635263626372638263926402641...74341