Trang 2639, kết quả từ 26381 tới 26390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Công Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nung Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nung Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Trọng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Trọng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Ương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Ương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Ngọc Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thái Khắc Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Khắc Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Huy Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...263426352636263726382639264026412642...74341