Trang 2649, kết quả từ 26481 tới 26490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Văn Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Xin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Hoàng Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoàng Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hoàng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoàng Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Chu Huy Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Huy Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thể Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thể Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Trí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trí Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264426452646264726482649265026512652...74341