Trang 2651, kết quả từ 26501 tới 26510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Như Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn H Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đức Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đình Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264626472648264926502651265226532654...74341