Trang 2650, kết quả từ 26491 tới 26500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Xuân ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Sỹ Bì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Sỹ Bì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Đức Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đức Phàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Như Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264526462647264826492650265126522653...74341