Trang 2653, kết quả từ 26521 tới 26530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Xuân Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Dùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Hồng Sân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hồng Sân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Tiến Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Cao Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cao Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hòa Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hòa Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...264826492650265126522653265426552656...74341