Trang 2654, kết quả từ 26531 tới 26540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Khuôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khuôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Duy Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Dứt Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dứt Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264926502651265226532654265526562657...74341