Trang 2659, kết quả từ 26581 tới 26590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí: Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Duy Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Trưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Tốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Tốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Dũng Rắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dũng Rắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lương Văn Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Công Trào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Trào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...265426552656265726582659266026612662...74341