Trang 2669, kết quả từ 26681 tới 26690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lưu Ngăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lưu Ngăn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng C Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng C Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyện Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyện Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...266426652666266726682669267026712672...74341