Trang 2670, kết quả từ 26691 tới 26700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đỗng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đỗng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mông T Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mông T Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nuyễn Văn Nầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nuyễn Văn Nầy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Ph. Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ph. Văn Tất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nuyễn Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nuyễn Văn Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...266526662667266826692670267126722673...74341