Trang 2692, kết quả từ 26911 tới 26920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bá Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hành Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hành Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ NguyễnVăn Dứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Dứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ NguyễnVăn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...268726882689269026912692269326942695...74341