Trang 2698, kết quả từ 26971 tới 26980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Khắc Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Giản Tư Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giản Tư Tuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Châu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Châu Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Vy Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vy Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ NguyễnVăn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...269326942695269626972698269927002701...74341