Trang 273, kết quả từ 2721 tới 2730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn úi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn úi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Tòng Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Huỳnh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lý Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Huỳnh Dư Biều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Dư Biều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Quàng Văn ạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn ạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...268269270271272273274275276...74341