Trang 2769, kết quả từ 27681 tới 27690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Dưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276427652766276727682769277027712772...74341