Trang 2793, kết quả từ 27921 tới 27930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ nguyễn Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Khương Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguiyễn Quốc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguiyễn Quốc Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278827892790279127922793279427952796...74341