Trang 2794, kết quả từ 27931 tới 27940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Giang Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Giang Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bguyễn Sỹ Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bguyễn Sỹ Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trung Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278927902791279227932794279527962797...74341