Trang 2829, kết quả từ 28281 tới 28290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tất Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tất Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Điết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Điết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Khắc Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Dưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282428252826282728282829283028312832...74341