Trang 2835, kết quả từ 28341 tới 28350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Lê Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lê Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Huy Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Doản Chịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doản Chịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Xuân Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Chu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283028312832283328342835283628372838...74341