Trang 2847, kết quả từ 28461 tới 28470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Văn Cỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Cỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Cói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đông Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đông Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284228432844284528462847284828492850...74341