Trang 2845, kết quả từ 28441 tới 28450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Duy Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ma Văn Đều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Đều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đàm Đức Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Đức Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284028412842284328442845284628472848...74341