Trang 2849, kết quả từ 28481 tới 28490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Ngọc Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ma Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Đình Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Càn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Càn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hồng Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284428452846284728482849285028512852...74341