Trang 2918, kết quả từ 29171 tới 29180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lý Tiến Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Tiến Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lũ Sào Dũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lũ Sào Dũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tráng Khá Dí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tráng Khá Dí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291329142915291629172918291929202921...74341