Trang 2920, kết quả từ 29191 tới 29200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Doãn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Thanh Chài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Thanh Chài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Cai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...291529162917291829192920292129222923...74341