Trang 2926, kết quả từ 29251 tới 29260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1987, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Cao Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cao Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292129222923292429252926292729282929...74341