Trang 2954, kết quả từ 29531 tới 29540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phan Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Dương Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 19/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...294929502951295229532954295529562957...74341