Trang 2955, kết quả từ 29541 tới 29550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Đĩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đĩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Phiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 8/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1887, hi sinh 15/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Lợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 31/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295029512952295329542955295629572958...74341