Trang 2960, kết quả từ 29591 tới 29600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần văn A.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn A., nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 31/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cổ Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cổ Tuế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295529562957295829592960296129622963...74341