Trang 2961, kết quả từ 29601 tới 29610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hồng Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phúc Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phúc Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Nghĩa Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Nghĩa Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Lĩnh Vực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Lĩnh Vực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295629572958295929602961296229632964...74341