Trang 2969, kết quả từ 29681 tới 29690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Viết Soi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Viết Soi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Sạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Quỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Quỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296429652966296729682969297029712972...74341