Trang 2971, kết quả từ 29701 tới 29710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Quấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hồng Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Hữu Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Duy Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Minh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296629672968296929702971297229732974...74341